شبکه‌ی خبر تصاویر تیراندازی مونیخ رو زنده پخش می‌کنه. فکر کنم از ذوقشونه