جای عذرخواهی و قبول اشتباه، می‌گه شما اولین نفری نیستید که از این قضیه شکایت می‌کنید، این دستمال کاغذی‌ها رو از شهرک صنعتی فلان‌جا خریدیم