تو خواب امشب قشنگ دست به یقه شدم باهاش. داشتم می‌زدمش کسی هم سوامون نمی‌کرد. داداشش هم اونور داشت نگامون می‌کرد :)) دست بزن نداشتم که من