یه حساب سر انگشتی کردیم،‌ بیمارستان قبل از استقرار نرم‌افزار ما حدود ۳۰ میلیون در ماه کارانه‌ی اضافه پرداخت می‌کرد به پزشکانش