این ۳۰ میلیون در ماه ینی سالی حدود ۳۵۰ میلیون. اگه ۱۰ تا بیمارستان با اون نرم‌افزار کار کنن سالی ۳.۵ میلیارد اضافه پرداختی دارن :)