این درحالیه که بغیر از چند نفر، از اون شرکت ارائه دهنده‌ی این نرم‌افزار حمایت می‌کنن و ما رو تحت فشار قرار می‌دن