بعد ما میشیم شرکت بد و همه می‌خوان زمین‌مون بزنن و می‌گن کارشون ایراد داره. هیشکی هم جرات نداره بیاد مقایسه کنه نرم‌افزارها رو