این فقط یه بخشی از دولته و درصد خیلی بالایی از این حیف و میل‌ها برمی‌گرده به مسئولیت ناپذیری و ناآگاهی مسئولین امر