بیش‌تر این‌ها هم برمی‌گرده به مسئولیت ناپذیری و ناآگاهی مسئولین امر. آدم وقتی داخل این سیستم میره می‌خواد فقط بشینه زار بزنه به حال مملکت