تا همین یه ساعت پیش بازی تیراختور - استقلال خوزستان تو کنداکتور پخش شبکه ورزش بود. الان شده سیاه‌جامگان مشهد و ذوب آهن