و این در حالی‌ست که شنبه هم تعطیله. هم خوش‌حالم هم ناراحت