با همین شرایط یه سری از شرکت‌ها میرن کنگر می‌خورن لنگر می‌ندازن تو پارک‌های علم و فناوری و بدون مالیات و با یه سری تسهیلات کار می‌کنن