بدون این‌که ذره‌ای دانش تو کارشون باشه و کمی به روز باشن