به اسم شرکت دانش‌بنیان کارهای آن‌چنانی می‌گیرن و یه محصول افتضاح می‌کنن تو پاچه‌ی دولت و مردم و کلی پول می‌گیرن