من تو یکی‌شون دو سال کار کردم. والله حاضرم دستمو از مچ قطع کنن اگه یک محصول درست و حسابی و به روز از اینا وجود داشته باشه