شاید باورتون نشه ولی من تا همین چند ماه پیش نمی‌دونستم پول نزول گرفتن چطور آدمو به خاک سیاه می‌نوشنه. ینی با فرآیندش آشنا نبودم