فکر می‌کردم مثل بانکه یه پولی می‌گیری خورد خورد پس میدی با یه درصد سود. می‌گفتم آخه این‌که فرقی با بانک نداره. بعد فهمیدم سیستمش چطوریه