و این در حالی‌ست که هنوز کلی از کار مونده و ساعت‌ها و دقیقه‌های آخر ددلاین قلبم را می‌فشارد