همکار داره پشت تلفن با دختر سه ماهه‌ش حرف می‌زنه، بچه سرو صدا می‌کنه. هیچ‌وقت این‌قدر دلم بچه نخواسته بود :))