ینی بهشت برین هواش بهتر و خنک‌تر و مطبوع‌تر از هوای الان تبریز تو مردادماهه؟ بعید می‌دونم.