خب منطقی و طبیعیش هم همینه دیگه. می‌خواستی پشت و رو بشینی رو به عقبی‌ها که بی‌احترامی نشه؟