جناب‌خان پیژامه پوشیده با پیرهن نارنجی و گیره‌ی شلوار، میگه اینو طراحی کردم برای کاروان المپیک ایران :))