هیچ‌وقت فکرشو نمی‌کردم بعد از ۶ سال دوباره پامو تو این دانشگاه خراب شده بذارم