خانمی که قبلن تو آموزش بود منو شناخت. میگه باز که تویی =))