بس که اسمم یا رو بولتن آموزش بود یا آدم می‌فرستاد دنبالم به خاطر اخراج و انصراف و واحدای مونده و حذف کرده و اینا :))