نامردا تو سیستم می‌بینن تاریخ انصرافم سال ۸۹ئه‌ها، میگن چون درخواست انصرافت ثبت دبیرخانه نشده پس باید با قیمت روز هزینه انصراف رو پرداخت کنی