البته که خیلی بهتر از طرح قبلیه ولی خیلی بدتر از طرحیه که این چند روز سفید و‌مشکیش منتشر شده بود https://t.co/lwATErOD5x