یه عده همیشه منتظرن یه چیزی بشه ملت نظر بدن بعد بگن نباید تو کاری که تخصص نداریم نظر بدیم