کاش مهران غفوریان اون شکلی عکس‌العمل نشون نمی‌داد.الان به‌جای انتقاد از یالثارات فقط از غفوریان انتقاد میشه و کسی کاری به کار یالثارات نداره
يالثارات چيه؟ ‎· Afarin
@afarin08: روزنامه بچه حزبلای تندرو ‎· Aliusha