خواننده هم می‌شید این‌طوری بشید، نه مثل اونایی که پی‌ام‌سی و میفا پخش می‌کنه https://t.co/sXB14o0ZxO