User avatar

RT @habil: جمهوری اسلامی کدام شبهات ضدانقلاب و مخالفین رو توی این ۳۸ سال با قاطعیت، شجاعت، صداقت، صراحت و منطقی اومده و جواب داده؟ چند تا؟ چندتا رو نه؟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10