User avatar

بازیکن نابینای برزیل به دروازه‌بان بینای ما لایی زد. یه طوری هم زد که انگار می‌بینه قشنگ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10