User avatar

وسط بحث مدرسه و خاطراتش یه طوری بستنی بستنی می‌کنید انگار بستنی ممتاز تبریز رو خوردید و الان دارید مقایسه می‌کنید.عمرتون بر باده اگه نخوردید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10