User avatar

بیمارستان قاضی تبریز، پشت بیمارستان مدنیه، قاضی بخش آنکولوژی داره، بخش آنکولوژی صندوق نداره، برای پرداخت هزینه باید بری بیمارستان امام رضا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10