User avatar

تو طرح‌هاشون ایران رو فقط تهران می‌بینن. هیچ ایده‌ای در مورد بیمارستان‌های شهرستان‌های کوچیک که تک تخصصه هستن ندارن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10