User avatar

چرا فقط به وجهه‌ی اجتماعی یه جرم نگاه می‌کنید؟ وجهه‌ی شخصیش چی می‌شه؟ وقتی هم می‌گی خودت تو شرایط اون فرد نیستی می‌گن مغالطه می‌کنی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10