User avatar

وقتی مسافر و راننده تاکسی جفتشونم حواس پرت باشن این‌طوری می‌شه که دو بار از راننده پرسیدم کرایه دادم بهت؟ اونم گفت آره و الان می‌بینم ندادم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10