User avatar

رو زمین روی تشک مامان‌دوز خوابیدن رو ترجیح می‌دم به تخت. از این به بعد هم که پکیج روشن می‌کنیم و زمین گرم میشه دیگه نمیشه از خواب بیدار شد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10