User avatar

فکر کردم مدیری می‌خواد به پروفسور سمیعی هم یک دستگاه تبلت با صدهزارتومن اکانت خرید از اپل مارکت هدیه بده

Comment

من داشتم از خجالت می مردم :)))

 ‎· Horizon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10