Avatar for igors
» posted to wtf-ru

Фотошопное ЖКХ. Помощник депутата ответил на жалобу жителя коллажем - http://www.nn.ru/news/more/fotoshopnoe_zhkkh_pomoschnik_deputata_v_nizhegorodskoy_oblasti_otvetil_na_zhalobu_zhitelya_kollazhom/26239483/

Comment

Зато Саров!

 ‎· кружок татарских лайфхаков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10