ببخشید شما یه فرفر ندیدین این طرفا؟!ا
چراغا رو روشن کنی مبینی خودت :)) ‎· نصرین
به به مش ممد خودمون ‎· نومیا
اولین چراغو من روشن کردم برات بدبخ :)) قدرمو بدون ‎· نصرین
درود :) ‎· Mamad
مملي سيرابي برات فيد هم زدم كجايي:))) ‎· shompi
اوهووووع ببین کی اینجاااس ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
به به مش موصن خودمون. دلم برات تنگ شده بود تو این یه سال ‎· یک محمد
:))به به قدم خنگ! تو خنگی چراغی که تو روشن کنی بیشتر باعث اتش سوزی می شه تا روشنایی ‎· یک محمد
درود بک ممد :)- هوی شومپوز سیرابی چی گفتی کصافد؟ وای به حالت اگر جز ابراز دلتنگی چیز دیگه باشه! ‎· یک محمد
به به ادویه اینجام که ردیفه. فلفل خانوم چگونه ای؟ ‎· یک محمد
خودت چگونه ای قیمت گردو میخواست مخمل جات خالی بوداااا ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
کجا بودی این همه وقت؟ ‎· Dr Fo