خب... الهی به امید تو. کرکره رو بکشیم بالا
01.jpg
سلااااام یک محمد.احوال شما؟ ‎- RoGhAyEh
سلاااام رقیه خانم. ممنون. شما چطوری ‎- یک محمد
اوااا سیرابی ‎- shompi
:)) جنس فید از اون فیدهای خوب قدیم بود ‎- Aziz
عه؟ این همون فرفره؟ ‎- khaki
سلام ‎- farahnaaz
سلااااااااااااااااام ‎- Aliusha