الان حال جمع :))
happiness.gif
اینم صدای پس زمینه https://mokum.place/yoori/183337 ‎- یوری
. ‎- یوری