آقا بیا بریم مکان! شما مکان داری؟ مکانت رو چک کن :))
سرت رو از تو مکان دربیار دیگه بچه ‎· یوری
آدرس مکان ما: دابلیو دابلیو دابیو دات ... ‎· Mahmoud
به مکان ما بپیوندید ‎· Mahmoud