آقا بیا بریم مکان! شما مکان داری؟ مکانت رو چک کن :))
سرت رو از تو مکان دربیار دیگه بچه ‎- یوری
آدرس مکان ما: دابلیو دابلیو دابیو دات ... ‎- Mahmoud
به مکان ما بپیوندید ‎- Mahmoud