امشب شام چی دارید شما؟
اشکنه اگه خدا بخواد ‎· Mahmoud
رفتن برا ما شام بیارن رنج احتمالاتش از فلافله تا شیشلیک ‎· یوری