امشب شام چی دارید شما؟
اشکنه اگه خدا بخواد ‎- Mahmoud
رفتن برا ما شام بیارن رنج احتمالاتش از فلافله تا شیشلیک ‎- یوری