می دونستید سوز گداکش اصطلاحی بوده که علمای گذشته برای پدیده النینو استفاده می کردند؟
شما که اطلاعاتت زیاده بگو ببینم :)))) بیسکوییت گدا خفه کن برا چی بوده؟ ‎- نآمیرآツ
@mohamad ئه زرنگی! اول تو بگو ببنیم چند مرده حلاجی ‎- یوری
@yoori: :))) بنظرم برا ساقه طلایی به کار میبردن علما ‎- نآمیرآツ
@mohamad نه خوشم اومد معلومه اهل فضلی :)) ‎- یوری