چه قدر به بچه های ساما خوش می گذره!‌ واقعا آقا بیا ما رم به فرزند خوندگی قبول کن @sama
چاکریم :) ‎- sama
شما در فرفر یوزی نبودید؟ ‎- Mamad
نه! بنده یوری هستم نه یک نقطه کمتر نه یک نقطه بیشتر :)) ‎- یوری