چه قدر به بچه های ساما خوش می گذره!‌ واقعا آقا بیا ما رم به فرزند خوندگی قبول کن @sama
چاکریم :) ‎· sama
شما در فرفر یوزی نبودید؟ ‎· Mamad
نه! بنده یوری هستم نه یک نقطه کمتر نه یک نقطه بیشتر :)) ‎· یوری