User avatar
yormayinbeni

"Bulamazsan anlarım, ben görünürken kaybolanım, çok bilinirken gaip olanım."

Private feed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10