الگوریتم ساختن در آنی‌ از واحد ۱۰ جلوش ۱۷۰ تا صفر حالت مختلف رو در نظر میگیره بعد شما نشستین اینجا دونه دونه فید می‌کنید، خجالت نمیکشید واقعا؟