واقعا چه فیلمایی به خوردتون میدن تو ایران! یکی‌ از حسن‌های خارجه اینه که از دست فیلمای تلویزیون و ماهواره ایران در امانیم